torsdag 7 januari 2016

Den där kombinationen 100% jobb och 50% studier...

... ger inte alltid utrymme att vara så kreativ som en skulle vilja. Med hela två timmar till godo har jag dock lämnat ifrån mig en dikt i fri form (inspirerad av en bild som bifogats), en novell där berättarjaget inte kan eller vill berätta något väsentligt om sin situation, en prosadikt samt ett par diskussionsinlägg. Två timmar, det är ju oceaner av tid!

Nu gör jag mig redo att tackla myter, sonetter och jambisk vers. Det kan ju omöjligt vara svårare än att skriva på hexameter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar